Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

itsadventuretime
21:38
0170 e863
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
itsadventuretime
20:25
20:25

November 10 2014

itsadventuretime
21:42
"O tej godzinie ogłupiasz się lekturami czytanymi setki razy, i setki razy przewracasz się z boku na bok, nie mogąc zapaść w sen. O tej godzinie, z oczami szeroko otwartymi w mroku, po omacku szukasz pod wąską ławką popielniczki, zapałek, ostatniego papierosa i spokojnie badasz rozmiary swojego nieszczęścia."
— Człowiek, który śpi, G. Perec
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
itsadventuretime
21:07
3007 fbf2
Reposted fromjustMeee justMeee viaflesz flesz
itsadventuretime
21:07
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
itsadventuretime
21:07
2462 0882
Reposted fromrol rol
itsadventuretime
21:07
3997 ee1a
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
itsadventuretime
21:07
itsadventuretime
21:06
6219 b7af
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeszekzukowski leszekzukowski
itsadventuretime
20:56
itsadventuretime
20:54
9564 2ddc 500
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma vianiskowo niskowo
itsadventuretime
18:57
6386 e1c6
Reposted fromdrugs drugs viamelodramaticfool melodramaticfool

October 30 2014

itsadventuretime
22:43
5895 3304 500
Reposted fromcasanovared casanovared viaanybodyshit anybodyshit
itsadventuretime
22:15
Nie wolno sobie życia spaprać z powodu jakiegoś romansu. Trzeba być mądrym.
— Elias Canetti "Auto da fé"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianiskowo niskowo
itsadventuretime
22:15
Niedobrze, gdy człowiek w czymś się zapamięta i żyje tylko przeszłością.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
itsadventuretime
22:14
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz vianiskowo niskowo
itsadventuretime
22:13
9991 ca8a
Reposted fromposzum poszum viakammerflimmern kammerflimmern
itsadventuretime
22:13
5695 754e 500
itsadventuretime
22:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl